Nói về chúng tôi

Bích Thủy
Bích Thủy
Hưng Yên
“Chuyến đi Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh nhiều ý nghĩa ”
Đoàn chúng tôi vừa đi tour Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh trở về ngày 19/10. Chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời, cảm ơn công ty, cảm ơn HDV XUÂN THÀNH. Chúng tôi tin tưởng và sẽ đồng hành cùng công ty.
Call to book
04 6657 4422

Nói về chúng tôi